QR koder | QR registrering | QR skilt | QR leser | QR software | QR løsninger
  Intelligente skilt med QR koder.

Du kan gjøre skiltet ditt "intelligent" ved å påføre det en QR kode. Skilttypen inneholder de synlige data, mens QR koden refererer til data, som kan variere og oppdateres.

QR koden er en lett tilgjengelig teknologi. Avlesningen krever ikke spesielt utstyr, i det koden kan avleses med kameraet i moderne smarttelefoner. Avlesningen kan typisk kobles til en internettadresse eller database, som fører brukeren videre.

Typeskilt med QR koder er en fordelaktig mulighet for å introdusere elektronisk registering. Skiltet er i mange tilfeller allerede en forutsetning, og ved å integrere QR koden oppnås en fornuftig og synlig plasering av både skilt og QR kode.

Alle skiltproduktene våre kan få QR koder påtrykt. Det finnes et stort utvalg av QR programvare online. Noe er gratis og andre kan fåes til rimelige priser.
                    
           
 

 
 

©2020 Ara Metal ApS • Tlf. +45 86 74 22 68 • info@arametal.no